Data from:Central Weather Bureau
  Tip:Upgrade once per hour, please press " IE Rearrange "
 
Visitors: 1862617
本球場自109年3月9日起至109年5月9日止,聯外道路整修工程,請來賓進出本球場改走替代道路!!

公告

 

    本球場聯外道路-出裕大橋左轉往市區方向50公尺路口處,自109年3月9日起至109年5月9日止,由台中市政府進行道路整修工程。期間該路段採雙向封閉,請來賓進出本球場改走替代道路(大、小型車建議道路各乙條路線),敬請來賓行車注意安全、小心行駛,謝謝!

敬祝大家擊球愉快,健康平安!

                           台中國際育樂股份有限公司 管理部 敬啟

道路改道.jpg